“การพัฒนาโครงการแบบมิกซ์ยูส”

การพัฒนาแบบผสมผสานที่เรียกว่า “มิกซ์ยูส” (Mixed-Use) เป็นกรอบแนวคิดใหม่ในโครงการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โรงแรม และชอปปิ้งมอลล์ ที่นำเอาบริการสิ่งอำนวยความสะดวกมารวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน อ่าน  “การพัฒนาโครงการแบบมิกซ์ยูส” โดย คุณณภัสสร์ยา ธำรงสมบัติสกุล ทีมกรุ๊ป ตีพิมพ์ในนสพ.ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์เปิดมุมมอง ฉบับวันจันทร์ที่ 9 - วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 หน้า 10


Read more  >